Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Ochrana osobních údajů

Prevádzkovateľ Pokerman.sk (ďalej tiež len "Stránka") rešpektuje súkromie užívateľov. Informácie, ktoré o vás získame, používame na poskytovanie služieb, ktoré môžete využívať prostredníctvom našich stránok. Zaručuje všetkým čitateľom serveru ochranu ich údajov podľa GDPR . Nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré jej čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú (najmä pri vkladaní názorov k článkom), a nezhromažďuje ani žiadne citlivé údaje.

 Zbieranie osobných informácií

 Nezbierame žiadne osobné údaje o návštevníkoch Pokerman.sk. V prípade registrácie do nášho systému alebo pri iných príležitostiach vás žiadame o oznámenie Vašej emailovej adresy či nastavenie služieb na Stránke (súhrnne Informácie). Nie ste povinní nám poskytnúť Informácie, ale bez nej nemusíme byť schopní poskytnúť služby v kvalite a rozsahu, aké využívajú registrovaní užívatelia, ktorí nám údaje o emailovej adrese alebo nastavenie poskytnú.

 

 

 

 

 Spôsob použitia informácie poskytnuté návštevníkom

 Informáciu získanú od Vás, emailovú adresu, využijeme iba na nasledujúce účely:

 

 

  • na zaslanie hesla v prípade, že ho zabudnete

 

 Nakladanie s údajmi návštevníkov

 Nepredávame, nevymieňame ani neprenajímame informácie od vás tretím stranám. Môžeme iba previesť tieto informácie na iný subjekt v prípade predaja tejto Stránky za účelom bezproblémového pokračovania funkčnosti webu pre užívateľa. Údaje tiež môžeme oznámiť v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak je to potrebné na dosiahnutie funkčnosti našich služieb, ktoré vám poskytujeme. Môžeme poskytnúť štatistiky o návštevnosti, predaji, objeme prenesených dát užívateľovi atď. tretím stranám, ale údaje tohto typu neobsahujú žiadne identifikačné znaky informácie. Užívatelia, ktorí si neželajú dostávať emaily od prevádzkovateľa Stránky, a / alebo si želajú zrušiť svoj účet na Pokerman.sk, tak môžu urobiť zaslaním správy prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na Stránke.

 

 

 

 

  Cookies

 

 "Cookie" je informácia uložená na vašom počítači web serverom a používa sa na uchovanie informácie o vašej interakcii s webom. Pokerman.sk používa cookies na uchovanie informácie o vašich akciách na webe, ktoré môžu byť neskôr potrebné k očakávanej funkčnosti služieb. Môžete si zvoliť neukladať cookies na svoj počítač a napriek tomu používať našu Stránku, ale nebudete môcť využiť funkcie, ktoré sú na podpore cookies závislé. Preštudujte si prosím pomocníka k svojmu internetovému prehliadaču pre zistenie postupu, ako deaktivovať cookies na vašom počítači.

 

 

 

 

 

 Váš súhlas s týmito podmienkami   

 

 

Používaním Pokerman.sk súhlasíte so zhromažďovaním a použitím informácií v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov, uvedených v tomto dokumente. Pokiaľ akokoľvek zmeníme pravidlá nakladania s osobnými údajmi, aktualizujeme zmeny na tejto stránke.

Souvisice: Podmienky užitia obsahu Pokerman.sk