Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Podmienky používania

Podmienky používania Obsah Pokerman.sk ("Stránka") je poskytovaný tak, ako je, bez záruky správnosti akéhokoľvek druhu, či už pomenovanej alebo nevypovedanej. Nezaručujeme, že funkcie obsiahnuté na Stránke budú bezchybné. Neručíme tiež za dôsledky použitia informácií na Stránke, predovšetkým s ohľadom na spoľahlivosť, správnosť, aktuálnosť či iný aspekt funkčnosti našich služieb. Prevádzkovateľ webu Pokerman.sk nie je v žiadnej forme zodpovedný za prípadné spôsobené škody vzniknuté v súvislosti s užitím služieb Pokerman.sk.

 Poskytovateľ Pokerman.sk nenesie zodpovednosť za obsah, jeho správnosť alebo dostupnosť informácií nájdených na stránkach, na ktoré odkazuje Pokerman.sk. Nemôžeme zaručiť, že budete spokojní s produktmi alebo službami, ktoré zakúpite od tretích strán, na ktoré Stránka odkazuje, alebo s obsahom poskytnutým tretími stranami.

 Netvrdíme, že obsah Stránky je vhodný a dostupný na použitie v akejkoľvek lokalite. Ak sa rozhodnete vstúpiť na Stránku, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za to, že sa vaše konanie zlučuje s platnou legislatívou, ktorej podliehate.

 Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu zo zdrojov Pokerman.sk bez súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané.

 Tieto Podmienky používania sú platné až do ukončenia ktoroukoľvek zo strán. Môžete vypovedať súhlas s podmienkami tak, že prestanete užívať Stránku a odstránite všetky materiály získané zo Stránky a súvisiacu dokumentáciu, či už boli získané v rámci týchto Podmienok či inak. Táto zmluva, uzavretá medzi Vami a poskytovateľom Stránky, môže byť vypovedaná prevádzkovateľom okamžite bez predchádzajúceho upozornenia. Vypovedanie Podmienok z popudu prevádzkovateľa podlieha jeho vlastnému uváženiu, predovšetkým z dôvodu nedodržiavania týchto Podmienok alebo iných súborov pravidiel zverejnených na Stránke.

Súvisiace: Zásady ochrany súkromia na Pokerman.sk