Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Pravidlá hry 7 CARD STUD (HIGH) POKER

7 CARD STUD má oproti HOLDEMovým hrám rad odlišností. Predovšetkým sa nehrá so spoločnými kartami (COMMUNITY CARDS). Líši sa aj počet stávkových kôl a iné je aj určovanie poradia hráčov v jednotlivých stávkových kolách. Poďme sa na jednotlivé pravidlá pokerovej hry 7 CARD STUD pozrieť podrobnejšie.

Po zamiešaní 52 kariet (pri rezaní kariet dealerom by sa v každom diele oddelených kartových balíčkov malo nachádzať najmenej toľko kariet, koľko je hráčov pri stole) dostanú hráči od dealera najprv postupne dve karty otočené lícom nadol a jednu kartu otočenú lícom nahor. Táto tretia rozdaná a zároveň prvá otočená karta sa v pokrovej terminológii nazýva THIRD STREET. Potom dealer hráčom zase postupne rozdá ďalšie tri karty otočené lícom nahor a nakoniec poslednú siedmu zakrytú kartu. Štvrtá rozdaná (teda druhá otočená karta) sa nazýva Fourth Street, pre piatu rozdanú (teda tretiu otočenú) kartu sa vžil názov Fifth Street a posledná otočená (teda šiesta rozdaná karta) sa volá Sixth Street. Posledná, teda siedma rozdaná a zároveň tretia zatvorená karta sa nazýva Seventh Street. Medzi uvedenými jednotlivými rozdaniami sa vždy spáli jedna karta. Pre vlastné stávkovanie je vyhradená jedna vstupná stávka (tzv. ante) zodpovedajúce platnému limitu, ktorá je realizovaná pred prvým rozdaním kariet. Potom nasleduje ešte celkom päť ďalších stávkových intervalov uskutočnených medzi jednotlivými rozdaniami kariet.

V hre sedemkartového STUD POKER je teda o jedno stávkové kolo viac, než je v hrách OMAHA a HOLDEM. Sedemkartový STUD POKER sa, ako už bolo povedané, nikdy nehrá bez obmedzenia stávok. Hrá sa buď ako limitná, alebo pot limitná hra. Vždy udávaný prvý stávkový limit je záväzný pre prvé dve kolá stávok a obdobne uvádzaný druhý stávkový limit je aplikovaný na zostávajúce tri stávkové kola, pričom stávky sú uskutočňované vždy v násobkoch obmedzených danými limitmi. Asi najrozšírenejšou variantom sedemkartového Studu v amerických kasínach je hra 1-5 $, v ktorej môže hráč staviť stávku vo výške od jedného do päť dolárov. Je ale treba podotknúť, že navýšenie stávky musí byť aspoň dvakrát vyššie než predchádzajúca stávka.

Pred prvým rozdaním kariet umiestni na stôl každý z hráčov vopred stanovenú vstupnú stávku (tzv. ante). Túto vstupnú stávku musí pred rozdaním kariet položiť na stôl každý hráč, ktorý má v úmysle sa zúčastniť hry. Výška ante býva stanovená v rôznych kasínach rôzne. Je dosť dobre možné, že nájdete herne, ktoré ponúkajú vlastnú výšku ante u inak rovnako porovnateľnej hry. Trebárs pri Stud s limitmi 4-8$ môže mať jedna herňa ante jeden dolár a druhá zase trebárs 50 centov.

U hier 10-20$ býva ante zvyčajne vo výške 2$, pri Stude 1-2$ sa môžeme často stretnúť s 25 centmi a napríklad u hier 50-100$ môže byť ante 10$. Jednodolarové ante sa obvykle používa pri Stude 4-8, 5-10 a 6-12, dvojdolarové potom pri hrách 8-16 a 10-20. U najvyšších hier napríklad 100-200$ je ante zvyčajne 25$.

Po prvom rozdaní dvoch zavretých a jednej otvorenej karty (upcard) nasleduje prvý stávkový interval, v ktorom položí na stôl otvárajúcu stávku (tzv. bring-in bet) ako prvý hráč, ktorého tretia rozdaná (tj. prvá otvorená) karta má najnižšiu hodnotu. V prípade, že majú hráči čo do hodnoty najnižšiu kartu identickú, rozhoduje poradie farieb od najnižšej po najvyššiu v nasledujúcej sekvencii: kríže, kára, srdcia a piky. Toto pravidlo však nemá platnosť pre zisťovanie konečných výhercov v záverečnej fáze hry, kedy sa hráči pri rovnako vysokých kartových kombináciách o konečný výherný bánk prípadne delia rovným dielom bez ohľadu na poradie farieb. Ak sa jedná o hru bez úvodnej stávky (Bring in), potom prvé stávkové kolo začína u hráča s najvyššou otvorenou kartou a tento hráč môže potom pauzírovať (check). Ak v tomto prípade majú dvaja hráči rovnako vysokú otvorenú kartu (upcard), začína akciu ten hráč, ktorý je ako prvý na rade v smere hodinových ručičiek od dealera. Ak ide o hru s úvodnou stávkou, nemôže hráč, ktorý je na rade, pauzírovať - môže buď zložiť karty (fold), alebo dorovnať stávku (call), prípadne môže ju aj navýšiť (raise).

Hráč, ktorý v prvom kole navyšuje stávku (raise), robí tak maximálne do výšky kompletnej základnej stávky. Veľkosť tejto základnej stávky sa rovná veľkosti prvého limitu u limitom stanovenej hry. Napríklad ak sa trebárs hrá hra s limitom 5-10 $, potom navýšenie úvodnej (bring in) stávky môže činiť 5$ a nazýva sa v tomto prípade skompletizovaní stávky (completing the bet). Počnúc druhým kolom stávok začína vo všetkých nasledujúcich stávkových kolách vsádzať ako prvý hráč, ktorý má najvyššiu kartu - nemusí ale za každú cenu staviť, tj môže začať akciu pauzírováním (check). Stávkovanie prebieha vždy v smere hodinových ručičiek a v jednotlivých stávkových intervaloch sprevádzajú, resp. dorovnávajú hráči stávky ostatných hráčov alebo môžu stávky sami zvyšovať (zvyčajne maximálne 3x). Od druhého kola stávok je najmenšou možnou stávkou stávka v minimálnej výške nižšieho limitu. Napríklad v prípade hry 6-12$ je touto minimálnou stávkou 6$. Ak však náhodou dôjde k tomu, že niektorý z hráčov bude mať v prvých dvoch otvorených kartách tejto hry pár (trebárs dve deviatky), potom má tento dotyčný hráč na výber: buď môže staviť to, čo je normálne povolené, tj. 6$, alebo môže zvýšiť svoju stávku až na 12$, tj. sumu, ktorú je možné vsadiť až počnúc tretím kolom stávkovania.

Potom, čo sa všetci hráči v druhom kole stávkovania vyjadrili, môžu sa po rozdaní tretej otvorenej (face up) karte začať vyjadrovať v treťom kole stávok. V tomto kole začína ako prvý akciu hráč, ktorý má najhodnotnejšiu kombináciu otvorených kariet. Môže pauzírovať (check) alebo staviť stávku (bet) s vyšším limitom - v našom prípade môže položiť na stôl vklad vo výške 12 $, pretože sa jedná o stud s limitom 6-12 $. Spôsob stávkovania v zostávajúcich stávkových kolách, to znamená vo štvrtom a piatom, je potom úplne rovnaký. Hráč, ktorý začal ako prvý vsádzať vo štvrtom kole, začne vsádzať ako prvý aj v poslednom, tj. piatom kole, pretože posledná karta bola rozdaná ako zatvorená, a najlepšia kombinácia je teda stále u neho. Má možnosť opäť buď pauzírovať, alebo staviť.

Každý z hráčov môže v každom stávkovom intervale samozrejme svoju hru aj vzdať. V tomto prípade jeho doterajšie vklady zostanú v banku a budú vyplatené v rámci výherného banku víťazovi alebo víťazom po skončení piateho kola stávok.

Ak pred uzatvorením posledného stávkového kola zostane v hre už len jeden hráč, pretože ostatní položili (fold) hru, potom tomuto hráčovi pripadne bánk bez toho, aby musel odkryť svoje karty.
Pretože 7 CARD STUD POKER hrá až 8 hráčov, je jasné, že sa niekedy môže stať, že nebude dostatok listov k hre. Normálne nejde v kasínach o bežnú situáciu, pretože v priebehu hry sa samozrejme stane, že mnohí hráči položí svoje karty. Keby ale všetci hrali až do konca, ako to častejšie býva u domácich nízko limitových hier, musel by dealer teoreticky použiť 60 kariet, ktoré by boli tvorené štyrmi spálenými a 56 rozdanými listami. To ale nie je samozrejme prakticky možné, pretože je v pokerovom balíčku iba kariet 52. Ako sa táto situácia teda obvykle rieši? V prípade, že je evidentné, že sa dealerovi už nebudú dostávať karty, zamieša podľa určitých propozícií tie ešte nerozdané so spálenými, a pokiaľ to početne ide, dokončí rozdanie. Ak to však už z hľadiska počtu zostávajúcich kariet nie je možné, je miesto regulárneho rozdania vyložená dealerom odkrytá do stredu stola spoločná karta (COMMUNITY CARD). Tá je považovaná pre všetky zúčastnené hráčov ako náhrada za nerozdanú šiestu kartu. Druhá spoločná karta potom nahrádza ako zatvorená siedmu nerozdanú kartu.

RAZZ

Razz je verziou klasického sedemkartového pokru, v ktorom sú najlepšími kombináciami tie, ktoré sú najnižšie, tzn. najhoršie. STRAIGTH a FLUSH nemajú v tejto hre žiadnu hodnotu. Úvodnú stávku v Razz pokladá hráč s najvyššou kartou na stole (nie teda s najnižšou ako u klasickej hry 7 CARD STUD) a stávkovanie v ďalších kolách začína hráč, ktorý má najhoršiu kombináciu (nie teda najvyššiu). Rozdávanie sa v ničom nelíši od rozdávania v hre 7 CARD STUD. Najlepšiu možnú kombináciou v hre Razz je kombinácia 5-4-3-2-A, ktorá sa nazýva bicycle alebo tiež WHEEL.

Hra 7 CARD STUD HIGH-LOW (8 OR BETTER) má rovnaké rozdávania a rovnaký systém stávkovania ako 7 CARD STUD. POT sa v tejto hre rozdeľuje medzi vyhrávajúcu vysokú a vyhrávajúcu nízku pokrovú kombináciu - preto sa niekedy táto hra označuje ako 7 CARD STUD HIGH-LOW SPLIT.

Nízka kombinácia môže mať v tejto hre najvyššiu kartu osmičku. Najhoršia osmičková nízka kombinácia (iba bez párov) je zostava 8-7-6-5-4. Pri zostavovaní nízkych kombinácií sa STRAIGTH a FLUSH nepočítajú. Najlepšie nízka kombinácia (WHEEL) sa môže použiť aj ako STRAIGTH v súboji o najvyššiu kombináciu. Eso je možné použiť aj ako najvyšší kartu. Najvyššia nízka kombinácia vyhráva len polovicu banku. Ak túto nízku kombináciu nikto nezostaví, vyhrá celý bánk držiteľ najlepšej vysokej kombinácie.


Share |
2.10.2012 | Autor: Redakcia

Přidat komentář - celkem: 0

Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.