Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Princípy hry Chinese Poker - 2. časť - mandarínska verzia

V prvej časti rozpravy o čínskom pokri sme prebrali základné pravidlá týkajúce sa západnej a východnej verzie. Teraz sa bližšie pozrieme na tzv. mandarínsku verziu čínskeho pokeru. V tomto systéme hry čínskeho pokeru sú síce zachované bonusy východnej verzia, ale k nim sú ešte pripočítané body za výhry v jednotlivých zostavách - opäť vždy jeden bod za čiastkovú výhru. Mimo túto skutočnosť tu ešte existujú dve špeciálne bonusové situácie.

1) prípad nazvaný ako SHOT vznikne, keď hráč má lepšie všetky tri zostavy. V tejto situácii sú body za výhru v čiastkovej zostave zdvojnásobené a môžu k nim byť ešte pripočítané aj bonusové body. Napríklad ak hráč porazí súpera vo všetkých troch zostavách a vytvorí ešte trojicu vo front zostave, potom jeho bodový súčet dosiahne hodnotu 9. V tomto bodovom ohodnotení sú započítané 2 x 3 body za všetky vyhrané zostavy a ku nim sú ešte pripočítané 3 bonusové body za trojicu vytvorenú vo front zostave

2) ďalší prípad nastane, keď hráč vyhrá všetky tri zostavy proti všetkým trom protihráčom pri stole. Táto situácia sa nazýva HOMERUN a je teda aplikovaná len pri hre s plným počtom štyroch hráčov (FOUR-HANDED GAME). Ak sa toto stane, sú body za výhru v jednotlivých čiastkových zostavách strojnásobené a pokiaľ má tiež ešte hráč nárok na bonusové body, sú aj tieto body pripočítané k súčtu bodov hráča. Napríklad keď hráč porazí všetkých protihráčov uvedeným spôsobom a bude mať trojicu vo front zostave, získa u každého hráča 12 bodov - vždy deväť bodov za výhry v zostavách, ktoré sú navýšené o tri body za trojicu vo front zostave.

V čínskom pokri sa pripúšťa, aby hráč tzv. vzdal (SURRENDER) svoje kombinácie. V tom prípade musí takto urobiť prostredníctvom verbálnej deklarácie ešte pred vyložením kariet (SHOWDOWN). Potom nebudú karty tohto hráča porovnávané s kartami ďalších účastníkov hry. Bude musieť ale zaplatiť pokutu tým spôsobom, že na jeho úkor získa každý z protihráčov tri body. Aby mohol hráč vzdať svojej karty, musí mať pred sebou na stole dostatok žetónov na zaplatenie pokuty. Potom, čo hráč v hre deklaruje svoj ​​úmysel vyhlásením SURRENDER, potvrdí tento akt hráča aj dealer ústne a položí na zložené zatvorené karty dotknutého hráča značku (MARKER).

Kombinácie CLEAN SWEEP pri čínskom pokri

Vo všetkých popísaných verziách čínskeho pokru sa hrá tiež na takzvané CLEAN SWEEP kombinácie kariet, ktorým sú priradené bonusové body. Všetky druhy týchto kombinácií musia hráči nahlásiť ešte pred vyložením kariet (SHOWDOWN). Ich bonusové ohodnotenie nie je u každej verzie čínskeho pokru rovnaké. Zostupné hodnotovej zoradenie CLEAN SWEEP kombinácií od najvyššej po najnižšiu je nasledovné:

1. Kombinácia PURE DRAGON

Jedná sa o karty od esa po kráľa rovnakých znakov (piky, srdcia, kríže alebo listy). Táto kombinácia je v západnej verzi ohodnotená 8 bonusovými bodmi, vo východnej verzii 13 bonusovými bodmi a v mandarínskej verzii 39 bonusovými bodmi.

2. Kombinácia BLACK/RED DRAGON

Karty sú zoradené od esa po kráľa a majú rovnakú farbu (červenú alebo čiernu). Bonusové body sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade okrem mandarínskej verzie, pri ktorej je táto kombinácie ohodnotená nižším počtom, tj. 26 bodmi.

3. Kombinácia DRAGON

Ide o zostavu kariet od esa po kráľa, v ktorej môžu mať karty rôzne farby. Jednotlivé verzie čínskeho pokru (východná, západná a mandarínska) priraďujú tejto kombinácii bonusové body 4, 13 a 13.

4. Čierna alebo červená kombinácia (ALL BLACKS OR ALL REDS)

Jedná sa o 13 kariet rovnakej farby (buď červené, alebo čierne). Bonusové ohodnotenie u jednotlivých verzií je rovnaké ako pri kombinácii DRAGON.

5. Nízka kombinácia (MINOR HAND)

V tejto kombinácii sú karty rôznych farieb, ktoré majú hodnoty od 2 do 9. Táto kombinácia je bonusovo ohodnotená iba v mandarínskej verzii 6 bodmi.

6. Vyššia kombinácia (SENIOR HAND)

Jedná sa tiež o karty rôznych farieb, ktoré sú však na rozdiel od predchádzajúcej kombinácie kartami vyšších hodnôt (od desiatky po eso). Táto kombinácia je opäť bonusovo ohodnotená rovnako ako predchádzajúce len v mandarínskej verzii 6 bodmi.

7. Párová kombinácia (SIX WHEELS HAND)

Ide o kombináciu šiestich párov (pozn.: aj poker vytvára dva páry). Západná varianta čínskeho pokru priraďuje tejto kombinácii 4 bonusové body, obe východné potom 3 body.

8. Kombinácia troch flushov (THREE FLUSH HAND)

Táto kombinácia pozostáva z troch flushov, vo front, middle a back zostave. Bonusové ohodnotenie je u všetkých variant rovnaké ako u predchádzajúcej kombinácie.

9. Kombinácia troch straight (THREE STRAIGHT HAND)

Ako už názov napovedá, v tejto kombinácii sú v jednotlivých zostavách bonusom straight.Bonusové ohodnotenie je tu rovnaké ako u predchádzajúcich dvoch kombinácií.

Pokiaľ má CLEAN SWEEP viac hráčov, potom obdrží celkové bodové ohodnotenie lepšia kombinácia z uvedeného rebríčka. V prípade, že majú dvaja hráči CLEAN SWEEP rovnakej hodnoty, dochádza k situácii označenej ako TIE, pri ktorej nedochádza k peňažnej transakcii medzi týmito hráčmi. Títo hráči ale prípadne môžu získať peniaze od ostatných hráčov. Ak nie je CLEAN SWEEP deklarovaná pred ukázaním kariet SHOWDOWN, potom je hraná ako normálna kombinácia.

Buy-in má pri čínskom pokri obvykle hodnotu 20 násobku peňažnej hodnoty jedného bodu. Pokiaľ sa účastníkovi hry nakoniec nepodarí zostaviť kombináciu podľa riadneho poradia, jeho zostavy sú vyhlásené za neplatné a taký hráč musí zaplatiť pokutu. Hráč s neplatnou zostavou zaplatí CLEAN SWEEP kombinácii jej bodovú hodnotu. Pokuta je proti normálnym kombináciám nastavená nasledujúcim spôsobom:

- pri západnej verzii sú to štyri body

- pri východnej verzii sa platia 3 body plus bonus

- pri mandarínskej verzii sa platí 6 bodov plus bonus


Share |
4.10.2012 | Autor: Redakcia

Přidat komentář - celkem: 0

Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.