Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Rebríček výherných kombinácií (Lowball)

Celkom existuje v pokri 2 598 960 odlišných kartových pokrových zostáv, ktoré môžu ovplyvniť správanie hráčov pri stávkach. Ich súťažná hodnota je odstupňovaná podľa toho, akú majú pravdepodobnosť výskytu. Pri stanovení víťaznej kombinácie nie je rozhodujúcim kritériom farba kartových listov. V prípade, že majú dvaja hráči rovnako hodnotné víťazné kombinácie, je bank rozdelený medzi týchto hráčov.

LOWBALLové pokrové hry - zostavy hodnotené obráteným spôsobom ako Holdem

Poker sa hrá akoby naruby, tj. obráteným spôsobom, kedy sú najlepšie vlastne najhoršie resp. najnižšie kombinácie. Ide o takzvané poker low kombinácie (týmto systémom hraný poker sa všeobecne nazýva Lowball). Existujú celkom tri spôsoby, ktorými sa tieto kombinácie zhodnocujú. Jedná sa o systémy hry zvanej ACE-TO-FIVE LOW, ACE-TO-SIX LOW a DEUCE-TO-SEVEN LOW. Vôbec najčastejšie je používaný systém prvýkrát uvedený, tj. ACE-TO-FIVE LOW.

ACE-TO-FIVE LOW

Metóda zhodnotenia pokrových kombinácií ACE-TO-FIVE LOW je vôbec najčastejšou metódou, ktorá sa pre hodnotenie pokrových hier používa. Špeciálne v amerických kasínach sa využívajú pri hrách označených ako HIGH-LOW splitové hry. Napríklad na neoficiálnych svetových pokrových majstrovstvách bývajú vypísané hry Omaha Hi-LOW SPLIT a SEVEN CARD STUD HI-LOW SPLIT.

Systém ACE-TO-FIVE LOW ignoruje (podobne ako ostatné tzv. LOW-BALLové pokrové hry) postupky a FLUSH, pričom eso hrá aj ako najnižšia karta. Pary a trojice sú tu zlé a akákoľvek pokrová kombinácia neobsahujúca pár teda poráža tu s párom. Podobne jeden pár poráža dva páry, trojicu atď. Zostavy neobsahujúce pár sú rovnako ako u klasického high pokru posudzované medzi sebou počnúc najvyššou kartou s tým rozdielom, že tu kombinácie s touto kartou prehrávajú.

Napríklad zostava 8-5-4-3-2 poráža kombináciu 9-7-6-4-3, pretože osmička ako najvyššia karta v tejto kombinácii je menšia ako deviatka, ktorá je najvyššou kartou v súperiacej kombinácii. Tieto uvedené dve kombinácie zase prebíja zostava 7-6-5-4-3, pretože obsahuje ako najvyššiu kartu sedmičku, ktorá je v tomto porovnaní najnižšou najvyššou kartou (táto zostava sa označuje ako SEVEN-HIGH) - pri High Poker by sa v prípade tejto kombinácie vlastne jednalo o sekvenciu. Esá hrajú nízko, takže kombinácia 8-5-4-3-A poráža kombináciu 8-5-4-3-2. Taktiež kombinácia A-A-9-5-3 (pár es) prebíja kombináciu 2-2-5-4-3 (pár dvojok - A PAIR OF Deuces). Obe posledne menované pokrové zostavy by však prehrali s bezpárovou zostavou, napríklad K-J-8-6-4. V naozaj raritných situáciách, v ktorých by sa mohlo jednať napríklad o zhodné zostavy s pármi, sú tzv.KICKERS (teda doplnkové karty) zhodnocované ako u high pokru, ale obrátene. Takže napríklad kombinácia 3-3-6-4-2 poráža zostavu 3-3-6-5-A. ACE-TO-FIVE LOW sa takto nazýva preto, pretože najnižšou a tým pádom aj najlepšou kombináciou je zostava 5-4-3-2-A zvaná tiež ako WHEEL alebo BICYCLE. Ďalšími najlepšími možnými kombináciami po wheel sú zostupne zostavy: 6-4-3-2-A, 6-5-3-2-A, 6-5-4-2-A, 6-5-4-3-A, 6-5-4-3-2, 7-4-3-2-A, 7-5-3-2-A, 7-5-4-2-A, 7-5-4-3-A, 7-5-4-3-2, 7-6-3-2-A, 7-6-4-2-A atď. Ak hovoríme všeobecne o nízkych kombináciách (LOW HANDS), označujeme ich vždy najvyššou kartou alebo dvojicou najvyšších kariet.

Akákoľvek kombinácia s najvyššou kartou hodnoty deväť býva označovaná ako NINE-HIGH a poráža ju kombinácia osmičková, teda kombinácia s najvyššou kartou osmičkou (EIGHT-HIGH). Na označenie sa používajú aj dve karty: napríklad zostava 8-6-5-4-2 môže byť nazvaná ako an EIGHT-SIX a poráža zostavu 8-7-5-4-A zvanú ako EIGHT-SEVEN. Pri označovaní nízkych kombinácií nebýva udávaná výška všetkých piatich kariet, ale iba len tej najvyššej. Môžeme teda povedať, že napríklad sedmičková nízka kombinácia poráža osmičkovú. Ak však majú dvaja alebo viac hráčov rovnakú najvyššiu kartu v LOW kombinácii, potom sa uvádza aj tá druhá najvyššia. V prípade, že je aj druhá karta u oboch hráčov rovnako vysoká, uvádza sa v označení aj táto druhá karta. Takže napríklad nízka zostava typu osem-šesť je rozhodne lepšia ako zostava typu osem-sedem a analogická zostava sedem-päť-tri poráža kombináciu sedem-päť-štyri. Ak teda sú najvyššie karty rovnaké, rozhodnú vždy ďalšie karty v poradí. Pochopiteľne, že sa môže prihodiť, že hráči budú mať všetkých päť kariet hodnotovo rovnakých - v tom prípade si rozdelia pri HIGH-LOW splitových hrách bánk.

U HIGH-LOW splitových hrách všeobecne vyhráva jednu polovicu banku hráč s najvyššou HIGH kombináciou a druhá polovica banku ide zase za hráčom s najlepšou najnižšou kombinácií. U niektorých hier býva stanovené pravidlo, že najvyššou kartou v nízkej kombinácii môže byť nanajvýš osmička alebo deviatka. Je teda niekedy možné, že karty žiadneho z hráčov nesplnia toto dané obmedzenie a v tom prípade však vyhráva celý bank hráč s najlepšou najvyššou kombináciou. Niektoré kartové kombinácie (obzvlášť postupky a FLUSH) môžu súťažiť o obe polovice bankov a niekedy sa aj stane, že hráč oba banky získa. V pokerovej terminológii existuje pre tento prípad označenie SCOOPING (alebo HOGGING) THE POT. Vynikajúcou zostavou je v tejto súvislosti kombinácia 5-4-3-2-A vo farbe (nazývaná tiež STEEL WHEEL), ktorá hrá perfektne o obe polovice banku. Avšak prakticky je tiež možné (aj keď je to málo pravdepodobné), že nastane situácia, keď jeden z hráčov má STEEL WHEEL a napriek tomu prehrá peniaze. Môže to byť v prípade, keď o bánk hrajú traja hráči - jeden má práve túto zostavu, druhý drží v ruke rovnakú, ale rôznofarebnú (teda MIXED SUIT WHEEL) a tretí má lepšiu STRAIGHT FLUSH.

Potom vlastník lepšej street vo farbe vyhrá polku banku určenú pre víťaza s vysokou zostavou a zvyšní dvaja hráči si len rozdelia druhú časť banku určenú pre víťaza s nízkou kombináciou. Hráči, ktorí majú kombináciu wheel teda vlastne v tomto prípade vyhrajú každý iba jednu štvrtinu banku.

K označenie nízkych (LOW HANDových) kombinácií sa používajú aj výrazy SMOOTH a Rough. Prívlastkom smooth býva označená kombinácia, v ktorej je druhá najvyššia karta v poradí výrazne menšia to je napríklad kombinácia 8-4-3-2-A, ktorú je možné teda označiť ako SMOOTH EIGHT. Označenie rough sa používa v prípade, keď je druhá najvyššia karta pomerne vysoká - napríklad zostavu 8-7-6-3-A je možné práve označiť ako Rough EIGHT.

Kombinácia WHEEL, zvaná tiež ako FIVE-HIGH STRAIGHT (pretože sa jedná o ulicu s najvyššou kartou päťkou), je v HIGH-LOW SPLIT hrách, ako už bolo povedané, najlepšou nízkou kombináciou (LOW HAND) a zároveň kombináciou, ktorá sa môže zúčastniť súboja o najlepšiu vysokú kombináciu (HIGH HAND).

V niektorých hrách ACE-TO-FIVE LOW systému zhodnocovania pokrových kombinácií sa niekedy používa žolík (JOKER) ako divoká karta. Príkladom môže byť päť kartová DRAW varianta ACE-TO-FIVE LOWBALLu a kombinácia 7-5-4-JOKER-A, v ktorej hrá žolík ako dvojka. Žolík môže vždy ako divoká karta situáciu v high-low split hrách riadne zamotať. Povedzme, že hráč A bude mať kombináciu STRAIGHT SIX, teda 6-5-4-3-2, čo je veľmi dobrá zostava pre vysokú aj nízku hru.

Hráč B ho ale porazí žolíkom ako v zostave JOKER-6-5-4-3 hranej ako SEVEN-HIGH STRAIGHT, tak v nízkej zostave 6-5-4-3-JOKER, v ktorej ako je vidieť žolík figuruje ako eso. Žolíky sú skrátka v HIGH-LOW SPLIT hrách mocné.

ACE-TO-SIX LOW

Systém ACE-TO-SIX LOW je ako metóda pre ohodnocovanie nízkych kombinácií (LOW HANDS) menej častejšia než systém ACE-TO-FIVE LOW. Používa sa pri niektorých domácich hrách v USA a vo Veľkej Británii je tradičné jeho použitie vo variante STUD POKER LONDON LOWBALL.

Metóda sa nazýva ACE-TO-SIX-LOW, pretože najlepšou možnou kombináciou je zostava 6-4-3-2-A. Po nej nasledujú kombinácie 6-5-3-2-A, 6-5-4-2-A, 6-5-4-3-A, 7-4-3-2-A, 7-5-3 - 2-A, 7-5-4-2-A, 7-5-4-3-A, 7-6-4-3-A, 7-6-5-3-A, 7-6-5 - 4-A, 8-4-3-2-A atď. Ako u všetkých LOWBALLových hier aj tu sú pary a trojice zlé. To znamená, že akákoľvek zostava s absenciou párov poráža akúkoľvek zostavu s párom. Analogická kombinácia obsahujúca pár poráža zostavu s dvoma pármi. U kombinácií bez párov sa porovnávajú výšky najvyšších kariet ako u high pokru s tým rozdielom, že tu prehrávajú vysoké karty. STRAIGTH a FLUSH sú počítané ako HIGH, a teda sú zlé. Eso hrá ako najnižšia karta. Napríklad zostava 8-5-4-3-2 poráža kombináciu 9-7-6-4-3, pretože osmička je menšia ako deviatka. Obe tieto kombinácie sú potom porazené napríklad zostavou 7-6-5-4-2. Kombinácia 7-6-5-4-3 by prehrala so všetkými tromi, pretože sa vlastne jedná o ulicu. Esá hrajú nízko, takže napríklad kombinácia 8-5-4-3-A poráža zostavu 8-5-4-3-2.

Podobne aj zostava s párom es A-A-9-5-3 poráža kombináciu s párom dvojok (A PAIR OF DEUCES) napríklad 2-2-6-4-3. Avšak obe tieto kombinácie s pármi sú však horšie, než kombinácie bez párov a prehrali by napríklad so zostavou Q-J-8-6-4. V ojedinelom prípade rovnosti hodnoty párov, by o víťazovi rozhodli doplnkové karty (Kickers), takže napríklad zostava 3-3-6-4-2 by porazila zostavu 3-3-6-5-A. Vidíme, že sa tu porovnávajú doplnkové karty ako v high pokri, ale obrátene. Pokrové nízke kombinácie bývajú označované podľa jednej alebo dvoch najvyšších kariet. Zostavu 8-6-3-2-A je teda možné skrátene nazvať ako zostavu 8-6 (EIGHT-SIX) a táto zostava poráža samozrejme zostavu 8-7-6-4-A, ktorú je možné zase skrátene nazvať ako zostavu 8 -7 (EIGHT-SEVEN). Divoká karta (napr. žolík = JOKER) sa počíta tak, aby vytvorila čo najnižšiu kombináciu. Takže napríklad v zostave 6-4-JOKER-2-A hrá žolík ako trojka, zatiaľ čo v kombináciu JOKER-5-4-3-2 hrá táto karta ako sedmička, pretože keby hrala v tomto prípade ako šestka alebo eso, jednalo by sa o straight, čo by bola však zlá kombinácia.

Systém ACE-TO-SIX LOW je metódou hodnotenia pokrových kombinácií napríklad na britských ostrovoch frekventovanej hry LONDON LOWBALL, čo je v podstate sedem kartový STUD POKER hraný ako RAZZ POTLIMIT.

DEUCE-TO-SEVEN LOW

Deuce-TO-SEVEN LOW je metódou pre hodnotenie pokrových nízkych kombinácií, ktorá sa takto nazýva preto, že najlepšou pokrovou zostavou je v tomto systéme rôznofarebná (UNSUITED) zostava 7-5-4-3-2 (Deuce je americký pokerový názov pre dvojku ) hodnotovo nasledovaná zostavami 7-6-4-3-2, 7-6-5-3-2, 7-6-5-4-2, 8-5-4-3-2, 8-6-4 - 3-2, 8-6-5-3-2, 8-6-5-4-2, 8-6-5-4-3, 8-7-4-3-2, 8-7-5 - 3-2, 8-7-5-4-2, 8-7-5-4-3 atď.

Pokerová hra, ktorá sa hrá týmto systémom sa často nazýva KANSAS CITY LOW alebo jednoducho a proste iba low poker. Jedná sa opäť o akoby obrátený poker, v ktorom vysoké kombinácie prehrávajú. Podobne ako u všetkých LOWBALLových hier sú tiež tu pary resp. trojice atď. zlé. Rovnako tak je zlá STRAIGHT a FLUSH, ktoré sa počítajú ako vysoké kombinácie.

Dôležité je vedieť aj to, že v tejto hre sa esá počítajú iba ako karty vo vysokých kombináciách a sú teda aj v LOW kombináciách k nepoužitiu. Napríklad kombinácia J-8-5-4-3 poráža kombináciu A-8-5-4-3, pretože eso je počítané ako vysoká karta. V raritných prípadoch, kedy dve kombinácie obsahujú rovnaké páry, rozhoduje doplnková karta (kicker). Kombinácia 3-3-6-4-2 teda poráža zostavu 3-3-6-5-2, pretože štvorka je ako kicker menšia ako päťka.

Pre hru KANSAS CITY LOW POKER platí ešte jedno špeciálne pravidlo, ktoré hovorí, že kombinácia WHEEL nie je považovaná za ulicu (STRAIGHT). Zostava A-5-4-3-2 je skrátka iba kombináciou s esom bez páru (ACE-HIGH NO PAIR) a ako taká by prehrala s akoukoľvek kombináciou, ktorá by obsahovala ako najvyššiu kartu kráľa (KING-HIGH) - vyhrala by však nad zostavou A-6-4-3-2, pretože päťka je menšia ako šestka.

Systém hodnotenia pokrových kombinácií DEUCE-TO-SEVEN LOW sa používa v päť kartovom DRAW POKRI v hre s neobmedzenými stávkami (NO-LIMIT).

WILD CARDS

Výrazom WILD CARDS alebo ak chcete divokej karty sa v pokerovej terminológii nazývajú kartové listy, ktoré hrajú podľa situácie ako karty ľubovoľnej hodnoty. Obvykle takými kartami bývajú dvojky (DEUCES WILD) a každá z kariet tejto hodnoty sa počíta úplne ľubovoľne. Nápad použiť divoké karty k pokerovej hre vyšiel pravdepodobne zo snahy o oživenie hry u DRAW POKRU. Tým, že hráči môžu použiť dvojky ako divoké karty, dvíhajú svoje šance na získanie dobrej kombinácie.

Pri použití divokých dvojok sa mení poradie pravdepodobnosti skompletizovania určitých pokrových kombinácií. Najvzácnejšou kombináciou sa stáva pätica, kombinácia poker (tj.štvorica) sa objaví častejšie ako FULL HOUSE alebo FLUSH, hoci v základnom poradí zostáva nad týmito kombináciami. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že ulica (STRAIGHT) je asi päťkrát bežnejšia ako FLUSH a tiež, že úplne celkom bežné sú tiež trojice, ktorých výskyt je napríklad častejší, ako u dvoch párov. Niekedy je pri pokrových hrách s divokými dvojkami preto vyžadované, aby bola trojica minimom pre otvorenie stávok. Pri hre s divokými dvojkami nie je dobré sa nechať zlákať do hry napríklad s kombináciou FLUSH prípadne dvoma pármi - niektorý z protihráčov by totiž ľahko mohol mať pár a dvojku s veľkým nábehom na poker. Nie je tiež moc dobré začínať hru s dvoma pármi. Dobrou kombináciou na zdvíhanie stávky je napríklad eso s dvojkami. Ako minimum pre otvorenie stávok sa javí kombinácia troch es.

Existujú dve pravidlá pre používanie divokých kariet. Prvé označuje divokú kartu ako FULLY WILD, teda ako list, ktorý môže hráč použiť ako náhradu za akúkoľvek potrebnú najlepšiu kartu. Druhé pravidlo označuje divokú kartu ako BUG, teda list, ktorý má len obmedzené "divoké" použitie. Ako BUG často hrá žolík, ktorý je pridaný do hry. Niekedy sa do hry pridávajú aj dva žolíky. Žolíka je potom možné ako BUG použiť buď ako eso alebo ako doplňujúcú kartu do STRAIGHT, FLUSH alebo STRAIGHT FLUSH. Podľa tohto pravidla teda žolík môže v kombinácii K-JOKER-5-2 hrať iba ako eso, čím teda v tomto prípade vytvorí najlepšiu kombináciu majúcu hodnotu jednej dvojice kráľov s esom ako doplňujúcou kartou. Ak ale budeme mať k dispozícii akékoľvek štyri karty jednej farby a žolíka, potom môžeme s jeho pomocou zostaviť FLUSH. Zrovna tak, pokiaľ budeme hrať s kartami napríklad 7-JOKER-5-4-3, budeme môcť vytvoriť kombináciu STRAIGHT, v ktorej náš BUG hrá ako šestka. V prípade hier hraných s pridaným žolíkom sa opäť zvyšuje pravdepodobnosť dobrej pokerovej kombinácie hneď na začiatku hry - tu sú ale v porovnaní s kombináciami poker častejšie STRAIGHT či FLUSH. Je dobré si uvedomiť, že ak vlastníte žolíka, nemôže ho mať v prípade jedno žolíkovej hry už nikto iný, čo nám poskytuje určité obranné možnosti vo vedení stávok. Za minimálnu kombináciu pri otvorení hry na prvých miestach je možné považovať napríklad troj kartovú FLUSH s esom. Ak by sme chceli ešte navyšovať stávku, potom je treba mať ešte k tomu aspoň žolíka. Pre navyšovanie stávok by sme mali mať k dispozícii aspoň trojicu z es. U hry sa žolíkom ako divokú kartou sa používajú bežné základné pravidlá ako u normálneho DRAW POKRU hraného bez žolíka. Treba si ale uvedomiť, že eso je v týchto hrách oveľa bežnejšia, čo znehodnocuje všetky ostatné kombinácie s dvoma pármi.


Share |
2.10.2012 | Autor: Redakcia

Přidat komentář - celkem: 0

Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.