Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Swingo: Domáca jazda, o ktoré ste nikdy nepočuli

V pokerových kuloároch sa dosť diskutuje o variantoch hry, ktoré majú potenciál zaujať hráčov v budúcnosti. Kým No-Limit Hold'em sa s najväčšou pravdepodobnosťou ešte dlho nepodarí zosadiť z "trónu" hrateľnosti priemerného on-line hráča, a rovnako tak aj PLO (+ mixed games) na poli high-stakes tiež neprestane dominovať, na prvý pohľad nevýrazné Swingo v sebe skrýva obrovské možnosti.

Hru vymyslelo niekoľko regulárov Tuesday Game v Chicagu, názov dostala po rovnomennej chicagskej punkovej klasike od skupiny Naked Raygun.

Napodiv sa však tento formát ujal, rozšíril sa cez britské ostrovy až do Francúzska, stal sa súčasťou Winter BARGE v Las Vegas. Uvažovalo sa tiež o zapojení Swinga ako špeciálneho eventu na PCA 2011.

Swingo vychádza z ostatných pokrových variantov a kombinuje ich, väčšina z herných mechanizmov teda bude pokrovej verejnosti známa.

Pravidla Swinga

Odporúčaná štruktúra hry je pot-limit s blindami. Limitná varianta sa nehrá dobre, podobne ako no-limit.

Každému hráčovi je rozdaných päť kariet, nasleduje prvé stávkové kolo. Po jeho konci pred seba hráči, ktorí zostávajú v hre, položia dve karty, ktoré im až do showdown poslúžia ako hole cards.

Po oddelení hole cards všetci odkryjú svoje zvyšné karty a vzniká situácia podobná piatej street v seven card stude.

Nasleduje ďalšie kolo stávok. Na rade je, podobne ako v stude, hráč s najvyšším boardom.

Ak hráč položí, z hry nemiznú iba jeho hole cards, ale aj tri ním odkryté spoločné karty. Po ukončení stávok na stôl príde posledná karta, "river" spoločný pre všetkých hráčov. Finálne kolo stávok opäť začína hráč s najvyšším boardom (river sa do boardu nezapočítava).

Potom nasleduje showdown

Vyhráva najlepšia pokrová kombinácia utvorená z celku siedmich kariet - z piatich kariet hráčových, jednej riverovej a jednej odkrytej spoločnej karty.

Použiť riverovu kartu alebo kartu niektorého zo súperov samozrejme nie je nutné. Nemôžete si ale privlastniť hole cards iných hráčov. Tie sú nedotknuteľné.

Fáza showdown je to, čo zo Swinga robí tak komplikovanú hru. "Komunitné" karty jednotlivých hráčov do hry prinášajú dôležitý faktor, ktorý pri rozhodovaní nemožno opomenúť.

Mnohokrát totiž býva veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi stávkami pre value a potrebou udržať niektorého zo súperov v hre (kvôli jeho boardu). Na showdowne tak vznikajú nesmierne komplexné situácie.

Uveďme si príklad možného priebehu showdownu:

[hole cards] spoločné karty

Hráč 1 [K , K ] 9 , 7 , 10 
Hráč 2 [A , K ] J , Q , 5 
Hráč 3 [9 , 5 ] 5 , 9 , K 
River: 7 

Ak sa potom všetci traja hráči "dožijú" showdownu, má Hráč 1 fullhouse (troch kráľov a dve sedmy), Hráč 2 srdcovú flush s esom a Hráč 3 nižší fullhouse (tri deviatky a dve päťky).

Pokiaľ Hráč 3 pred showdownom zloží, Hráč 1 má dva páry (kráľa a sedmy) a Hráč 2 má broadway.

Ak položí Hráč 2, Hráč 1 porazí Hráča 3, pretože má lepšiu fullhouse.

V prípade foldu Hráča 1 vyhráva Hráč 3 so svojim fullhousom. Hráč 2 má iba flush.

Dôležité pravidlo: Kvôli spoločnému využitiu boardu nie je dovolené položiť bez akcie, dealeri tiež musia zabrániť zahadzovaniu kariet pred určením víťaza.

Priebeh stávkového kola môže byť strhujúci - jeden hráč napríklad vsadí so silnou, už kompletnou handou, zatiaľ čo druhý sa rozhodne dorovnať, aby priviedol k overcallu tretieho, ktorého board by značne vylepšil jeho kombináciu.

Niektorý z hráčov tiež môže chcieť raisom vyhnať z hry board (a s ním aj jeho majiteľa), ktorý by podľa jeho názoru mohol pomôcť inému účastníkovi hry. Sám by sa potom tak vyškriabal na post víťaza.

Čas od času nastane situácia jedinečná pre Swingo: moment, kedy hráč s nuts nemôže staviť, zatiaľ čo hráč so slabou kombináciou smie bez problému valuebetovať. Uveďme si to na príklade (sedíme pri stole ako tretí):

Hráč 1 [X,X] 3 , 4 , 2 
Hráč 2 [X,X] 5 , 10 , J 
Hráč 3 [A , 5 ] 6 , 8 , 9 
River: A 

Na rade je Hráč 2, ktorý ukazuje Jack-high. Zrejme mu chýbala karta do postupky alebo flusha. Nemôže vsádzať ani dorovnať, jeho srdcová päťka a A  na rivri totiž Hráčovi 1 prinášajú straight flush. 

Ako Hráč 3 držíme blockery, Hráč 1 nemôže tak ľahko redrawovať. Vsadíme pot a Hráč 1 nás musí dorovnať s akýmkoľvek párom, je tu totiž šanca, že Hráč 2 je zábudlivý. Tiež je možné, že bluffujeme. Hráč 2 položí a náš pár es vyhráva slušný bánk. Keď sa potom v hre takéto scenáre začnú objavovať častejšie, spolu s nimi sa vyvinú komplikované bluffy - predstieranie hry s určitou kombináciou sa potom dočkalo novej dimenzie.

Herné stratégie sú obdobne zložité a vzťahujú sa k spoločným kartám. Niektorí hráči radšej odkryjú silné boardy - vzrastie tak ich šanca na úspešný bluff v short-handed potoch, iní inklinujú k odkrytiu slabých a neusporiadaných kariet - ich súpera tak board k získaniu silných hands nijako nepriblíži.

Definované kombinácie sa budú snažiť rýchlo ukoristiť pot, aby boli uchránené širokého spektra draws, ktorým by sa inak nedokázali vyhnúť. Naopak napr. trips alebo zložené draws budú multi-way poty priamo vyhľadávať.

Swingo je neuveriteľne komplexná hra - to z neho robí pre pokrových hráčov veľmi atraktívnu alternatívu k bežnému "sortimentu". Zložitosť a mnohovrstevnatosť tejto hry je však paradoxne aj jej najväčším nedostatkom.

Konverzácie o partiách Swinga sa totiž neuveriteľne vlečú a preťahujú, urobíte dobre, keď sa takémuto manhunteringu * čo najskôr postavíte.

* "Manhuntering" je termín vymyslený otravným chicagským LHE nitom Andym Kosinskym. Vzťahuje sa k filmu "Manhunter" režiséra Michaela Manna, v ktorom hlavný hrdina, detektív (stvárnený hviezdou CSI Williamom Petersenom), používa malý diktafón na kazety k zaznamenávaniu všetkých svojich postrehov z miesta činu, kde nahlas rozoberá delikventa motívy a pohnútky. Keď ktorýkoľvek hráč v Tuesday Game začne s manhunteringom, ďalší prítomný hráč uchopí do dlane imaginárny diktafón a parodicky opakuje slová protihráča až do doby, než sa mu ho podarí umlčať.

 


Share |
5.10.2012 | Autor: Steve Albini, pokerlistings.com, volne preložil Vojtěch Hasalík a z češtiny Matej Gažo

Přidat komentář - celkem: 0

Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.